วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เตรียมการจัดโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอพิมาย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพิมาย ชั้น 2 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

05 ก.ค. 65