วันที่ 5 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ชุมชนส่วยใน ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำการจัดงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

06 ก.ย. 64