วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ในการตรวจเชื้อโควิด ด้วย ATK เป็นครั้งที่ 4 ให้กับประชาชน พ่อค้าแม่ค้า จากตลาดสดเมืองใหม่(ตลาดสดเทศบาลตำบลพิมาย) และกลุ่มเป้าหมายสำหรับบุคลากรด่านหน้าในการปฏิบัติงาน อสม. ในเขตเทศบาลตำบลอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

05 ต.ค. 64