วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ อริยเดช ผู้อำนวยการกองคลัง ลงพื้นที่มอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บริเวณ อปท.ข้างเคียง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง บ้านวังกุ่ม

05 ต.ค. 65