วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมต้อนรับ นาย สยาม ศิริมงคลชัย ผวจ.นครราชสีมา และนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผวจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ดูสถานที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงเรียนพิมายวิทยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

05 ต.ค. 65