วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ภายในตลาดสดแม่ทองดี(ตลาดสดเทศบาลตำบลพิมาย) เพื่อความปลอดภัยกับผู้ที่มาใช้บริการ

05 พ.ย. 64