วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากบริเวณชุมชนทุ่งเลนทอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

05 พ.ย. 64