วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย รับมอบกระเช้าของขวัญ พร้อมกับอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 จากพัฒนาการอำเภอพิมาย และบริษัทเกลือพิมาย ณ ห้องนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

05 ม.ค. 65