วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมพิธีวันรพี 7 สิงหาคม บิดาแห่งนักกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

05 ส.ค. 65