วันที่ 5 เมษายน 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโบราณสถาน ณ ปราสาทวัดโคกและบารายเมืองพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

05 เม.ย. 66