วันที่ 5 เมษายน 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมอบรมโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนเพชรหนองขาม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

05 เม.ย. 66