วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ประชุมร่วมกับตัวแทนคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อซักซ้อมการจัดกิจกรรมแห่เทียน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และกิจกรรมประกวดผัดหมี่ส้มตำ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

06 ก.ค. 65