วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิมาย ลงพื้นที่ให้คำเเนะนำมาตรการและแนวทางป้องกันโรคโควิด19 ณ ตลาดสดแม่ทองดี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย

06 ก.ย. 64