วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ในการตรวจเชื้อโควิด ด้วย ATK เป็นครั้งที่ 4 ให้กับพ่อค้า แม่ค้าที่มาขายของโซนบริเวณรอบตลาดสดเมืองใหม่(ตลาดสดเทศบาลตำบลพิมาย) และกลุ่มเป้าหมายสำหรับบุคลากรด่านหน้าในการปฏิบัติงาน อสม. ในเขตเทศบาลตำบลอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

06 ต.ค. 64