วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่มอบป้ายบัตรผ่านการตรวจเชื้อโควิด ให้กับพ่อค้าแม่ค้า จากตลาดสดเมืองใหม่(ตลาดสดเทศบาลตำบลพิมาย) อำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

06 ต.ค. 64