วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินการดูแลสถานที่โดยรอบ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงเรียนพิมายวิทยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

06 ต.ค. 65