วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมต้อนรับ คณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ดูสถานที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงเรียนพิมายวิทยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

06 ต.ค. 65