วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด บริเวณถนนชายชล อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

06 ธ.ค. 65