วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย มอบเงินเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานจ้าง เสียชีวิต ให้กับทายาทของนายนบ แฝงพิมาย

06 ธ.ค. 65