วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ขำรุด บริเวณถนนหฤทัยรมย์ เขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

06 ธ.ค. 65