วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ร่วมกับ อสม. ชุมชนตะวันออกโรงเรียนพิมายวิทยา สำรวจข้อมูลและดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

06 ธ.ค. 65