วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย นำทีมพนักงานเทศบาลตำบลพิมายดำเนินกิจกรรม Kick Off “ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด pm 2.5” บริเวณถนนอนันทจินดา เพื่อลดฝุ่นละอองตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปี 2565

06 ม.ค. 65