วันที่ 6 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าหอนาฬิกา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

06 ม.ค. 66