วันที่ 6 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเก็บขยะบริเวณตลาดสดแม่ทองดี (ตลาดเทศบาลตำบลพิมาย) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

06 ม.ค. 66