วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชผักตบชวาภายในคลองข้างวัดสระเพลง ภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใส ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

07 มิ.ย. 65