วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา เพื่อช่วยบำบัดและฟื้นฟูสภาพน้ำ คลองข้างวัดสระเพลง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

07 มิ.ย. 65