วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย โดยมีนายเศรษฐี แพรกนัทที ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

07 มิ.ย. 65