วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล นักเรียน และประชาชน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

07 มิ.ย. 65