วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

08 ก.ค. 65