วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นโครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ลุ่มนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

07 ก.ค. 65