วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลพิมาย รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ก่อไผ่ ใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชน บริเวณบ้านตาล หมู่ 9 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำสนับสนุนระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดเหตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย

07 ก.พ. 65