วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการจัดทำฝาท่อระบายน้ำเพื่อนำไปเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

07 ก.พ. 66