วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพิมาย พร้อมมอบเบี้ยยังชีพ เบี้ยความพิการ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

07 ก.พ. 66