วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ประชุมมอบนโยบายในการทำงานและเตรียมงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

07 พ.ย. 65