วันที่ 7 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ร่วมประชาคม เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาคมชุมชนส่วยนอก อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

07 ม.ค. 66