วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการกำจัดวัชพืชผักตบชวาภายในคลองข้างวัดสระเพลง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

07 มิ.ย. 65