วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการจัดระเบียบทางเท้า เขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

07 มิ.ย. 65