วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน กิจกรรมอบรม “บทบาทอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีและสตรีชุมชน” พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพของสตรี ณ ห้องประชุมอาภากรรัศมี โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย อำเภอพิมาย

07 มี.ค. 66