วันที่ 7 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล และนางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชเมืองแห่งความปลอดภัย” อำเภอพิมาย ณ หอประชุมอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65