วันที่ 7 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการทาสีตีเส้นทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนกุลโน และโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย

22 เม.ย. 65