วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมศึกษา​ดูงาน​การจัดระเบียบผู้ประกอบการค้า​บนทางสาธารณะ​ ณ สำนักงานเทศบาลเมือง​แสนสุข​ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาล​เมืองแสขสุข และนายมานะ กมลธเนศ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุข​ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูล

09 ก.ค. 64