วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมดูแลการดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนบูชายันต์ ชุมชนส่วยใน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

09 ก.ค. 64