วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 การปฏิบัติตามมาตรการคัดกรอง การกักตัว สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง สำหรับพื้นที่ โดยมีนายกกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย อสม.ในพื้นที่ และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

09 ก.ค. 64