วันที่ 8 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิมาย ลงพื้นที่จุดคัดกรองโรคโควิด-19 และประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ชี้แจงข้อเท็จจริงให้พ่อค้า แม่ค้า พี่น้องประชาชนได้รับทราบ และขอความร่วมมือให้เข้มงวดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ตลาดสดแม่ทองดี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

08 ก.ย. 64