วันที่ 8 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอพิมาย โดยมีนายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมายเป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

08 ก.ย. 64