วันที่ 8 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับคณะกรรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอพิมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบ วางแผนเพื่อหาแนวทางการคัดกรอง ป้องกันการแพร่เชื้อ กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริเวณโดยรอบตลาดสดแม่ทองดี

08 ก.ย. 64