วันที่ 8 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2565 โดยมีพันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

09 ก.ย. 65