วันที่ 8 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

09 ก.ย. 65