วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานสี่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อกำจัดขยะเทศบาลตำบลพิมาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เรื่องการกำจัดขยะ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

08 ก.พ. 65