วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ตามคำร้องขอ ณ วัดสระเพลง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย

08 ก.พ. 65